ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΝΑΛCΟ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Μεσολογγίου 59, 12242 Αιγάλεω

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 131318108000

ΑΦΜ: 800594776

ΔΟΥ: Αιγάλεω

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης